Studio at Mia Mia
September 2009
 
 
 
 
© 2009 Jason Hartcup